Katehuollon asiakaskartoituksen tulokset – kiitos osallistuneille!

Alkukesän päivät kävimme aktiivista keskustelua asiakkaidemme kanssa. Haastattelimme 14 asiakastamme eri positioista, mm. hankinnasta ja työmaanjohdosta. Asiakkaamme olivat osallistuneet projekteihimme Lahdessa, Tampereella, Jämsässä, Porissa ja pääkaupunkiseudulla. Asiakassuhteen kesto vaihteli yli 10-vuodesta muutamaan vuoteen. Katehuolto toimii näillä viidellä seutukunnalla aktiivisesti.

Haastattelujen tarkoituksena oli selvittää Katehuollon vahvuuksia, yleistä mielikuvaa, kehityskohtia ja prosessin toimivuutta. Lisäksi keskutelimme kilpailueduista ja prosessin toimivuudesta vesikattoprojektin eri vaiheissa. Keskustelut huokuivat positiivista mieltä ja haluammekin tässä vaiheessa kiittää jokaista haastatteluun osallistunutta!

Tässä supistetusti kartoituksen tuloksia.

Miten koet yhteistyön Katehuollon kanssa?

 • Kokonaisuus on kunnossa
 • Henkilösuhteet: Hyvät neuvottelutaidot – Asiakas on aina päässyt sopimukseen kaikesta.
 • Yhteistyössä toivotaan asentajilta joustavuutta aikatauluissa ja hyvää kommunikaatiota
 • Työturvallisuutta ei voi tarpeeksi korostaa!

Mitkä kolme adjektiivia kuvaa mielestäsi Katehuoltoa parhaiten? Mitkä ovat Katehuollon vahvuudet?

Kun kysyimme asiakkailtamme vahvuuksiamme ja mielikuvia, nousivat seuraavat adjektiivit ja työtavat selkeimmin esille.

 • LAADUKAS
  Parempaa kuin kilpailijoilla
  – Suomalaiset tuotteet
  – Vähän työvirheitä
 • LUOTETTAVA / REHTI
  – Tekee sen minkä lupaa
  – Silloin kuin lupaa
  – Niillä tarvikkeilla kuin lupaa
  – On joustava ja yhteistyökykyinen
 • KILPAILUKYKYINEN
  – Hyvä hinta/laatusuhde
  – Ei tingi laadusta
  – Kokonaisvaltainen urakoissa
 • ASIANTUNTEVA / AMMATTIMAISUUS
  – Ammattimaisuus toiminnassa
  – Annetaan näkökulmaa ja otetaan kantaa
  – Palvelualttius tarjousneuvotteluissa – ratkaisukyvykkyyttä löytyy
  – Helposti lähestyttävä

Mitkä ovat Katehuollon kehityskohdat?

Reklamaatiotilanteita ei ollut näiden asiakkaiden kanssa ollut. Työturvallisuuden kunnioittaminen oli suurin kehityskohta, joka nousi esille. Työturvallisuusvälineiden käyttö ja tarvikkeiden varastointi.

Muutamia kommentteja saimme prosessiin liittyen. Nämä kehitysehdotukset, on otettu sisäisesti keskusteluun ja niitä työstetään syksyn aikana yhdessä asentajien ja toimihenkilöiden kanssa.

 

Katehuolto toivottaa jokaiselle asiakkaallemme erittäin mukavaa syksyä!