Optima -räystäs- ja turvakaideratkaisu on testattu hyväksytyin tuloksin Valtioneuvoston 205/2009 asetuksen mukaisten testien vaatimalla tavalla:

SUOJAKAITEEN LUJUUS
Suojakaiteen käsijohteen, kaidepylvään ja niitä vastaavien rakenteiden on ilman pysyviä muodonmuutoksia kestettävä putoamista estävissä suunnissa epäedullisimmin sijoitettu 1,0 kN:n suuruinen pistekuorma. Välijohteen, jalkalistan tai ne korvaavan rakenteen on kestettävä epäedullisimmin sijoitettu 0,5 kN:n suuruinen pistekuorma. Pistekuorman aiheuttama taipuma tai siirtymä suojakaiteessa tai sen rakenneosassa saa olla enintään 100 millimetriä.

Patentoitu ratkaisu.

Optima -räystäs- ja turvakaideratkaisu on patentoitu kotimainen tuote.

Haluatko lisätietoja testituloksista? Lisätietoja: Arto Korventausta, arto.korventausta@katehuolto.fi