Teemme kattosaneerauksia varastohalleihin, teollisuuskiinteistöihin, julkisiin rakennuksiin, kauppakeskuksiin ja taloyhtiöihin.

Toiveena on aina, että kattosaneeraus menisi sujuvasti ja osapuolille ei tulisi yllätyksiä. Siksi on hyvä ottaa huomioon muutama tärkeä pointti ennen saneerausprojektin alkua:

Kattosaneeraus on hyvä suunnitella perusteellisesti alusta alkaen

Olipa kyseessä millainen kohde tahansa, etenee projekti usein tarvekartoituksesta suunnitteluun, kilpailutukseen, siitä toteutukseen, lopputarkastukseen ja lopuksi maksun kuittaukseen.

Jotta katon saneeraus olisi oikea-aikaista ja tarjousten vertailu helpompaa ja osapuolien vastuut kunnossa, on hyvä ottaa huomioon seuraavia asioita tarjouksia pyydettäessä ja saneerausta valmisteltaessa:

Kuntokartoitus

Helpoin tapa varmistua siitä, onko kattosaneeraus ajankohtainen nyt vai muutaman vuoden päästä, on ottaa alusta alkaen mukaan ammattilainen. Kuntokartoituksessa pystymme toteamaan katon kunnon ja mahdollisen saneerauksen laajuuden. Kuntokartoituksen myötä saat hyvän käsityksen mitä kattoremontti vaatii ja mitä urakka pitää sisällään. Kuntokartoitus tehdään aina paikan päällä ja tilaaja saa siitä asianmukaisen raportin.

Kuntokartoitus antaa vastauksia mm. näihin kysymyksiin:
– Millaisessa kunnossa vanha katto ja alusrakenteet ovat?
– Millaisella laajuudella ne täytyy uusia myös rakenteita vai onko pelkkä uuden pinnan tekeminen riittävä toimenpide?
– Missä menee raja mitä kannattaa samalla laittaa uusiksi?
– Milloin saneeraus kannattaa tehdä ja mitä se osapuolilta vaaatii?

Kattosaneerauksen ennakkoon määriteltäviä asioita ovat mm.:

 • materiaalivalinnat
 • pohjarakenteiden uusimisen tarve ja laajuus
 • katon tekninen toimivuus mm. toimiva tuuletus
 • sadevesijärjestelmien ja kattoturvatuotteiden määrät ja uusimisen tarve
 • määräyksien asettamat rajoitukset ja ehdot.

Ammattilainen antaa näkemyksensä, mitä juuri Sinun kohteen vesikatto vaatii. Laadukkaat materiaalivalinnat ja ammattitaitoinen asentajaporukka ovat avain asemassa remontin onnistumisen kannalta, kun kattosaneerauksen laajuus ja tehtävät on selkeästi sovittu etukäteen. Käytössämme ovat kotimaiset SBS-kumibitumikermit.

Tarjouspyyntö

Tarvekartoituksen myötä urakoitsijalla on selkeä käsitys saneerauksen laajuudesta, sisällöstä ja tilaajan toiveista. Näin ollen tarjouksen laatiminen on selkeää niin tilaajalle kuin toteuttajallekin. Mikäli tarjouksia pyydetään useammalta urakoitsijalta, on se hyvä toteuttaa samalla sisällöllä ja laajuudella kullekin toimijalle.

Mikäli tarjouksissa on poikkeamia, kannattaa näihin pyytää perusteluita. Samalla kannattaa myös päivittää muutkin tarjoukset, mikäli vaihtoehtoinen tarjous vaikuttaa paremmalta.

Tilanteet, joissa yksittäinen urakoitsija yksipuoleisesti määrittelee remontin laajuutta ja käytettäviä materiaaleja tulisi pyrkiä välttämään.

Ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä kannattaa hieman käyttää aikaa urakoitsijan valintaan. Luotettavalla kumppanilla on kunnossa ainakin tämä asiat:

 • yrityksen yleiset taloustiedot
 • yrityksen taloudellinen kyky suoriutua urakasta
 • referenssit
 • yhteiskuntavelvoitteiden suorittaminen. RALA ja Tilaajavastuu ovat kaksi hyvää lähdettä näiden selvittämiseen.

Urakoitsijan valinta ja sopimuksen tekeminen

Kun urakoitsija on valittu, tulee laatia sopimus tehtävästä työstä, sen laajuudesta, maksukäytännöistä ja vastuista. Ehtojen määrittely tehdään yhteistyössä tilaajan ja toteuttajan kanssa. Suositeltavaa on, että sopimus on aina kirjallinen.

Sopimuksesta tulisi löytyä:

 • tilaajan ja urakoitsijan tiedot
 • maksuehdot
 • työvaiheet
 • työn laadun määritelmät
 • tilaajan vastuut
 • riitatapauksien ratkaisutapa
 • urakointiaika
 • työturvallisuuden järjestäminen
 • sähköjen, jätehuollon hoitaminen
 • viivästyksien vaikutukset ja korvaukset urakan myöhästymisestä
 • käytettävät materiaalit ja niiden takuuajat
 • työn takuu ja sen ehdot
 • takuuajan vakuus
 • työn suorittava taho (mahdollinen aliurakointi)
 • lisätöiden yksikköhinta ja kuka voi päättää lisätöiden teettämisestä (usein tuntihinta)

Sopimuksen tarkka määrittely ei ole kenenkään luotettavuuden kyseenalaistamista vaan varautumista puolin ja toisin, että mahdollisilta erimielisyyksiltä ja riitatilanteilta vältyttäisiin.

Lopputarkastus ja mahdolliset korjaukset

Taloudellinen loppuselvitys ja työn lopputarkastus on tärkeä osa projektin viemistä loppuun. Tehty työ tarkastellaan sopimuksessa määriteltyjen vastuiden mukaan. Näin saadaan varmistuttua, että kaikki työvaiheet on tehty  ja kohde voidaan luovuttaa tilaajalle. Mikäli kohteessa on huomautettavaa, luovutetaan se tilaajalle vasta, kun kaikki työvaiheet on saatu päätökseen. Yleensä loppulaskua pidätetään sen osalta, jossa korjattavaa on. Loppulasku hoidetaan sen jälkeen, kun kaikki sopimuksen kohdat on täyttynyt ja mahdolliset sovitut korjaukset on tehty.

Luovutuksen jälkeen alkaa takuu aika työn ja materiaalin osalta. Kun takuuaika umpeutuu, tarkastellaan katon kunto ja mahdollinen takuuajan vakuus luovutetaan urakoitsijalle.