Teemme kattosaneerauksia kokonaisurakkana varastohalleihin, teollisuuskiinteistöihin, julkisiin rakennuksiin, kauppakeskuksiin ja taloyhtiöihin.”

Viime vuosituhannen katto voi olla riski

Bitumikermikate on pitkä ikäinen ratkaisu. Erityisesti silloin, kun kiinteistön omistaja pitää huolen katon säännöllisestä huoltamisesta. Koska sitten tietää, että kiinteistön vesikate on saneerausta vailla?

Mikäli vastaat, johononkin seuraavista kolmesta kysymyksestä ”Kyllä”, on aika ottaa kiinteistön katto lähempään tarkasteluun:

  • Onko suurkiinteistösi katto on yli 20-vuotias?
  • Muodostuuko kiinteistösi katolle kaasupatteja?
  • Onko katon vanha bitumikate on kovettunut ja rapiseva tai elastisuus on heikentynyt?

Kaasupatit katolla ovat yksi hälytysmerkki siitä, että vesikatteen rakenteeseen on voinut tulla vuotokohta ja/tai se on irronnut liimauksestaan.

Jouheva aloitus kattosaneeraukselle

Hyvä aloitus on kutsua ammattilainen paikalle. Tarkastamme katon, ja kerromme millaisia asioita ennen projektin aloitusta tulisi ottaa huomioon, ja miten tarjouspyynnöt kannattaa määritellä.

Toiveena on aina, että kattosaneeraus menisi sujuvasti ja osapuolille ei tulisi yllätyksiä. Siksi on hyvä ottaa ammattilainen mukaan jo varhaisessa vaiheessa ennen saneerausprojektin alkua.

Käytössämme on kotimaiset bitumikermit
Kartoitamme aina kohteen vaatimukset

Miten saneeraus etenee?

Jotta katon saneeraus olisi oikea-aikaista, tarjousten vertailu helpompaa ja osapuolien vastuut kunnossa, on hyvä ottaa huomioon projektin eri vaiheisiin liittyvät määrittelyt:

1. Kuntokartoitus

Helpoin tapa varmistua siitä, onko kattosaneeraus ajankohtainen nyt vai muutaman vuoden päästä, on ottaa alusta alkaen mukaan ammattilainen. Kuntokartoituksessa pystymme toteamaan katon kunnon ja mahdollisen saneerauksen laajuuden. Kuntokartoituksen myötä saat hyvän käsityksen mitä kattoremontti vaatii ja mitä urakka pitää sisällään. Kuntokartoitus tehdään aina paikan päällä ja tilaaja saa siitä asianmukaisen raportin.

Kuntokartoitus antaa vastauksia mm. näihin kysymyksiin
– Millaisessa kunnossa vanha katto ja alusrakenteet ovat?
– Millaisia mahdollisia riskirakenteita tai muita riskitekijöitä katolla on?
– Millaisella laajuudella täytyy uusia rakenteita vai onko pelkkä uuden pinnan tekeminen riittävä toimenpide?
– Missä menee raja, mitä kannattaa samalla laittaa uusiksi?
– Milloin saneeraus kannattaa tehdä ja mitä se osapuolilta vaaatii?

3. Urakoitsijan valinta ja sopimuksen tekeminen

Kun urakoitsija on valittu, tulee laatia sopimus tehtävästä työstä, sen laajuudesta, maksukäytännöistä ja vastuista. Ehtojen määrittely tehdään yhteistyössä tilaajan ja toteuttajan kanssa. Suositeltavaa on, että sopimus on aina kirjallinen.

Sopimuksesta tulisi löytyä:
– tilaajan ja urakoitsijan tiedot
– maksuehdot ja riitatapauksien ratkaisutapa
– työvaiheet ja urakointiaika
– työn laadun määritelmät
– tilaajan vastuut
– työturvallisuuden järjestäminen
– sähköjen, jätehuollon hoitaminen
– viivästyksien vaikutukset ja korvaukset urakan myöhästymisestä
– käytettävät materiaalit ja niiden takuuajat
– työn takuu ja sen ehdot, sekä takuuajan vakuus
– työn suorittava taho (mahdollinen aliurakointi)
– lisätöiden yksikköhinta ja kuka voi päättää lisätöiden teettämisestä (usein tuntihinta)

Sopimuksen tarkka määrittely ei ole kenenkään luotettavuuden kyseenalaistamista vaan varautumista puolin ja toisin, että mahdollisilta erimielisyyksiltä ja riitatilanteilta vältyttäisiin.

2. Tarjouspyyntö

Kattosaneerauksen tarjouspyynnössä ennakkoon määriteltäviä asioita ovat mm.:

– materiaalivalinnat
– pohjarakenteiden uusimisen tarve ja laajuus
– katon tekninen toimivuus mm. toimiva tuuletus
– sadevesijärjestelmien ja kattoturvatuotteiden määrät ja uusimisen tarve
– määräyksien asettamat rajoitukset ja ehdot.

Ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä kannattaa hieman käyttää aikaa mahdollisen urakoitsijan kartoittamiseen, kenelle tarjouspyyntö kannattaa ylipäänsä lähettää. Luotettavalla kumppanilla on kunnossa ainakin tämä asiat:

-yrityksen yleiset taloustiedot
– yrityksen taloudellinen kyky suoriutua urakasta
– referenssit
– yhteiskuntavelvoitteiden suorittaminen: RALA ja Tilaajavastuu ovat kaksi hyvää lähdettä näiden selvittämiseen.

4. Lopputarkastus ja mahdolliset korjaukset

Taloudellinen loppuselvitys ja työn lopputarkastus on tärkeä osa projektin viemistä loppuun. Tehty työ tarkastellaan sopimuksessa määriteltyjen vastuiden mukaan. Näin saadaan varmistuttua, että kaikki työvaiheet on tehty  ja kohde voidaan luovuttaa tilaajalle.

Mikäli kohteessa on huomautettavaa, luovutetaan se tilaajalle vasta, kun kaikki työvaiheet on saatu päätökseen. Yleensä loppulaskua pidätetään sen osalta, jossa korjattavaa on. Loppulasku hoidetaan sen jälkeen, kun kaikki sopimuksen kohdat on täyttynyt ja mahdolliset sovitut korjaukset on tehty.

Luovutuksen jälkeen alkaa takuu aika työn ja materiaalin osalta. Kun takuuaika umpeutuu, tarkastellaan katon kunto ja mahdollinen takuuajan vakuus luovutetaan urakoitsijalle.

Hyvä suunnittelu säästää resurssia, aikaa ja rahaa -kaikilta.”


Valitse luotettu.

Näin asiakkaamme ovat sanoneet meistä.

”LAADUKAS: Parempaa kuin kilpailijoilla. Suomalaiset tuotteet. Vähän työvirheitä.”

Katehuollon asiakas, Tampere

”KILPAILUKYKYINEN:
Hyvä hinta/laatusuhde. Ei tingi laadusta.”

Katehuollon asiakas, Helsinki


Varaa maksuton arviokäynti: