Kumibitumikermit ovat yleisesti käytettyjä siltojen kansirakenteita.

Siltojen eristämisessä noudatamme Tiehallinnon vaatimuksia ja ohjeita.

Teemme:

  • Vesieristykset
  • Suihkupuhdistukset
  • Epoksitiivistykset
  • Tiiviysmittaukset
  • Tartuntavetokokeet