Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Katehuolto
Vehnämyllynkatu 33
33560 TAMPERE
y-tunnus 0478019-8

REKISTERIASIOISSA VOITTE OLLA YHTEYDESSÄ:
puhelin: 03 3635 233 /Anu Roitto
office@katehuolto.fi

KÄYTÖSSÄ OLEVAT REKISTERIT:
– asiakasrekisteri
– markkinointirekisteri
– tavarantoimittajarekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilötiedot ovat rekisterissä, mikäli henkilö on:
– rekisteröitynyt uutiskirjeen tilaajaksi
– on ottanut yhteyttä nettilomakkeella
– pyytänyt tarjouksen
– hyväksynyt tarjouksen.

Saatamme kerätä tietoja myös julkisista lähteistä tai rekistereistä. Keräämme tietoa myös verkkosivuvierailijoiden käyttäytymisestä siihen tarkoitetuilla työkaluilla, kuten Google Analyticsillä. Näiden tietojen avulla voimme kehittää verkkosivustoamme ja pystymme tarjoamaan verkkosivukävijöille laadukasta sisältöä ja oikein kohdennettua markkinointia. Päivitämme ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti myös lainsäädännön muuttuessa.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Katehuolto Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Katehuolto Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Katehuollon omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Katehuolto saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Katehuollon asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Katehuollolla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Katehuollon asiakaspalveluun, sähköpostitse office@katehuolto.fi.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Yrityksen nimi
Tiedot tarjouksista ja tilauksista

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Katehuollon käytössä.Tietoja ei luovuteta Katehuollon ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Kathuollon tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Katehuollon sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia.

TIETOJEN KORJAAMINEN
Jokaisella on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Virheellisen tiedon korjauspyynnön voi laittaa rekisterin ylläpitäjälle: office@katehuolto.fi

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa kieltää tietojensa käyttäminen tässä rekisterissä mainitulla tavalla. Kieltopyynnön voi laittaa sähköpostilla office@katehuolto.fi