"Kattourakoitsija hoitaa työmaansa hyvin, täsmällisesti, luotettavasti ja yhdessä sovituin ehdoin." Voisiko tässä olla minimivaatimus hyvälle kattourakoitsijalle?

Jotta nämä täyttyy on joukko asioita, joita pitää ottaa huomioon kattourakoitsijaa valittaessa:

 • tekee selvät ja ymmärrettävät tarjoukset ja sopimukset
 • tiedottaa tilaajalle selkeästi ja ajoissa työn vaatimuksista, riskeistä, aikatauluista ja työajoista
 • sopii oma-aloitteisesti väli- ja lopputarkastuksista
 • antaa asianmukaiset kirjalliset näytöt osaamisestaan ja referensseistään
 • noudattaa suunnitelmia, yleisiä ohjeita ja määräyksiä
 • noudattaa katteiden tuote- ja käyttöluokitusta
 • on taloudellisesti terve ja hoitaa todistettavasti yhteiskunnalliset velvoitteensa
 • tutustuu kohteeseen ennen tarjouksen antamista
 • noudattaa alan tulitöiden standardia, suojeluohjetta sekä työturvallisuusmääräyksiä
 • panostaa työntekijöidensä ammattitaitoon ja koulutukseen
 • huolehtii vakuutusasioista

Me Katehuollossa vaalimme näitä hyvän kattourakoitsijan ominaisuuksia arjessamme. Ajatteluamme tukevat RALA-pätevyys ja Tilaajavastuu, joka hoidetaan lain edellyttämällä tavalla.

Toiminta-alueemme: Tampere - Pirkanmaa, Vantaa - Uusimaa, Lahti - Päijät-Häme, Rauma - Satakunta, Jämsä - Keski-Suomi